ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ

Συνδυασμός έρευνας και
καινοτομίας

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων.

Στόχος του έργου

ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εκχύλισης και απομόνωσης για την επεξεργασία και αξιοποίηση των παραπροϊόντων και αποβλήτων της ελαιουργίας

χρήση παραχθέντων βιοδραστικών εκχυλισμάτων αλλά και των επεξεργασμένων φύλλων ελιάς για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών

βελτιστοποίηση της
παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων πτηνών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (αυγά και κρέας)

OliveFeed

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
Τ2ΕΔΚ – 03891

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2021 – 2023

0
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0
ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
0
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΚΠΑ – Τμημα Φαρμακευτικης, Τομεας Φαρμακογνωσιας και Χημειας Φυσικων Προϊοντων

Σκαλτσουνης Αλέξιος-Λέανδρος, Καθηγητής

skaltsounis@pharm.uoa.gr

Τηλέφωνο: 210 7274598

Παν.Θεσσαλιας – Τμημα Βιοχημειασ & Βιοτεχνολογιασ, Εργαστηριο Φυσιολογιας Ζωικων Οργανισμων

Κουρέτας Δημήτριος, Καθηγητής

dkouret@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410565277

ΑΠΘ – Τμημα Κτηνιατρικης, Εργαστηριο Ζωοτεχνιας

Γεώργιος Ι Αρσένος, Καθηγητής

arsenosg@vet.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310999988

ΑΠΘ – ΤΜΗΜΑ ΧημεΙΑΣ, ΕργΑΣΤΗΡΙΟ ΧημεΙας & ΤεχνολογΙας ΤροφΙμων

Νενάδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

niknen@chem.auth.gr 

Τηλέφωνο: 2310997731

Η κοινοπραξία Olivefeed

AVMap

Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

ΒΙΟΖΩΚΑΤ

εασ λακωνιασ

Ε.Κ.Π.Α.

Α.Π.Θ.

Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

αξιοποίηση – διάδοση της έρευνας


Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»

Skip to content