Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα
Ενότητα ΕργασίαςΠαραδοτέοΥπεύθυνος Φορέας
ΕΕ 1Συλλογή και έλεγχος της σταθερότητας των παραπροϊόντων/αποβλήτων ελαιουργίας, με κριτήριο το φαινολικό τους περιεχόμενοΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Π1.1Έκθεση σχετικά με την
συλλογή δειγμάτων από
παραπροϊόντα και απόβλητα
ελαιουργίας
ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Π1.2Έκθεση καταγραφής και
δημιουργία βάσης δεδομένων από τα συλλεγμένα δείγματα
AVMap GIS AE
Π1.3Έκθεση αποτελεσμάτων
φαινολικού περιεχομένου στα
επεξεργασμένα δείγματα
παραπροϊόντων και αποβλήτων
ελαιοκομίας
Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ
ΕΕ2Εφαρμογή πράσινων τεχνικών εκχύλισης στα παραπροϊόντα και απόβλητα ελαιουργίας – Ανάλυση παραγομένων εκχυλισμάτων και εμπλουτισμένων κλασμάτων – Απομόνωση και ταυτοποίηση χημικών ουσιών, με έμφαση στην υδροξυτυροσόληΕργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ
Π2.1Έκθεση σχετικά με την
παραγωγή εκχυλισμάτων και
εμπλουτισμένων κλασμάτων
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ
Π2.2Έκθεση σχετικά με το χημικό
περιεχόμενο των παραγόμενων
εκχυλισμάτων/εμπλουτισμένων
κλασμάτων
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ
Π2.3Έκθεση σχετικά με τα
απομονωμένα και ταυτοποιημένα
φυσικά προϊόντα
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ
ΕΕ3Μελέτη της βιολογικής δράσης των παραγόμενων εκχυλισμάτων/ εμπλουτισμένων κλασμάτων/απομονωμένων ουσιώνΤμήμα Βιοχημείας Και Βιοτεχνολογίας – Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Π3.1Αναφορά σχετικά με την
αποτίμηση της αντιοξειδωτικής
δράσης
Τμήμα Βιοχημείας Και Βιοτεχνολογίας – Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Π3.2Αναφορά σχετικά με την
ανάλυση βιοδραστικότητας σε
ευκαρυωτικά κύτταρα
Τμήμα Βιοχημείας Και Βιοτεχνολογίας – Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Π3.3Αναφορά σχετικά με την
μελέτη της ανοσοτροποποιητικής/αντιμικροβι
ακής δραστικότητας σε μακροφάγα κύτταρα των παραγομένων εκχυλισμάτων, εμπλουτισμένων κλασμάτων η/και απομονωμένων ουσιών
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ
ΕΕ4Πιλοτική παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών, αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και προσδιορισμός ενώσεων στόχων-δεικτώνΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε
Π 4.1Έκθεση σχετικά με τις
διαδικασίες εκχύλισης σε πιλοτική
κλίμακα
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ
Π 4.2Έκθεση σχετικά με τη
μορφοποίηση των παραχθέντων
εχυλισμάτων/εμπλουτισμένων
κλασμάτων/απομονωμένων
ουσιών
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ
Π 4.3Έκθεση και προδιαγραφές
καινοτόμων ζωοτροφών με
εργαστηριακή αξιολόγησής τους
ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε
Π 4.4Έκθεση σχετικά με τον
προσδιορισμό ενώσεων
στόχων-δεικτών στις καινοτόμες
ζωοτροφές και των
αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων
Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ
ΕΕ5In vivo πειραματισμοί για αξιολόγηση των καινοτόμων ζωοτροφών στην εκτροφή αυγοπαραγωγών και κρεοπαραγωγών ορνίθωνΕργαστήριο Ζωοτεχνίας – Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
Π5.1Αναλυτική έκθεση των
αποτελεσμάτων των αναλύσεων
και πειραματισμών στις
αυγοπαραγωγές όρνιθες
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
Π5.2Αναλυτική έκθεση των
αποτελεσμάτων των
πειραματισμών και αναλύσεων
στα κρεοπαραγωγά ορνίθια
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας – Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
ΕΕ6Έλεγχος οξειδωτικής σταθερότητας και προσδιορισμός ενώσεων στόχων-δεικτών στα τελικά πτηνοτροφικά προϊόνταΕργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ
Π6.1Έκθεση σχετικά με τη
ανάπτυξη μεθοδολογιών για την
ανίχνευση και τον προσδιορισμό
ενώσεων στόχων-δεικτών στο
κρέας ορνίθων
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ
Π6.2Έκθεση αποτελεσμάτων
σχετικά με την επίδραση των
καινοτόμων ζωοτροφών στην
οξειδωτική σταθερότητα
παραγόμενου ορνίθιου κρέατος
Τμήμα Βιοχημείας Και Βιοτεχνολογίας  Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Π6.3Έκθεση αποτελεσμάτων
σχετικά με την επίδραση των
καινοτόμων ζωοτροφών στην
οξειδωτική σταθερότητα των
αυγών και την παρουσία/απουσία
ενώσεων στόχων-δεικτών σε αυτό
Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ
ΕΕ7Ανάλυση εφικτότητας παραγωγής και εμπορικής διάθεσης των τελικών προϊόντωνAVMap GIS AE
Π 7.1Έκθεση τεχνικής και
εμπορικής εφικτότητας
AVMap GIS AE
Skip to content