Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας των αποβλήτων ελιάς

To έργο OliveFeed υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο 2021 και καθώς οδεύει προς το τέλος του, οι ερευνητές έχουν εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την ποιότητα των ζωοτροφών για όρνιθες από παραπροϊόντα ελιάς. Μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάστηκε στο 19ο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή εταιρεία λιπών και ελαίων (Euro Fed Lipid) τον Σεπτέμβριο 2023 στην Πολωνία. Το συγκεκριμένο συνέδριο είναι εξειδικευμένο σε θέματα επεξεργασίας λιπών, ελαίων και λιπιδίων και φέτος συμμετείχαν 500 άτομα, από 40 χώρες, με συνολικά 164 προφορικές ομιλίες και 154 αναρτημένες εργασίες.

Το Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) συμμετείχε στο συνέδριο με 2 εργασίες (προφορική και poster). Οι εργασίες αφορούσαν τα αποτελέσματα από την έρευνα του φαινολικού περιεχομένου στα επεξεργασμένα δείγματα παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιοκομίας. Συγκεκριμένα, ο κύριος Νενάδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., παρουσίασε μία προκαταρκτική μελέτη, για την αποτελεσματικότητα της χρήσης φορητού νάνο φασματογραφικού αισθητήρα FT-NIR (Near Infrared Radiation) με οπτική ίνα στη λειτουργία ανάκλασης, στην πρόβλεψη περιεκτικότητας σε ολικές φαινόλες, φλαβονοειδή και ολευρωπαΐνη, σε αποξηραμένα φύλλα ελιάς. Επίσης, η κυρία Πύρκα Ιωάννα, Υποψήφια Διδάκτορας του εργαστηρίου, παρουσίασε εργασία για τις τεχνικές στεγνώματος φύλλων ελιάς, που προορίζονται για ανάλυση, καταλήγοντας ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR)  αποτελεί ένα αποτελεσματικό, γρήγορο και καινοτόμο μέσο ξήρανσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και  για βιομηχανική χρήση.

Παρουσιάσεις:

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ https://olivefeed.gr/ και δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις επικείμενες δράσεις μας.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content