Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Έρευνα OliveFeed για τα παραπροϊόντα διφασικών ελαιοτριβείων

Οι ερευνητές του εργαστηρίου Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την υλοποίηση του έργου OliveFeed Τ2ΕΔΚ-03891, δημοσίευσαν επιστημονική εργασία για την περιεκτικότητα βιοδραστικών ενώσεων στα υποπροϊόντα που παράγονται στα διφασικά ελαιουργεία. Το εργαστήριο εξέτασε δείγματα νερού από το διαχωριστήρα, ελαιοπυρήνα και φύλλων από διφασικά ελαιοτριβεία της Λακωνίας. Τα δείγματα προέρχονταν από την ποικιλία Κορωνέϊκη και επεξεργάστηκαν αναλόγως με σκοπό την μέτρησή τους  σε βιοδραστικά συστατικά (φαινόλες, τριτερπενικά οξέα).

Μερικά από τα σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι τα υγρά απόβλητα (νερό από το διαχωριστήρα), περιέχουν υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη σε επίπεδα που θα μπορούσαν να έχουν ευεργετική επίδραση στην εκτροφή ζώων. Επίσης, τα φύλλα μπορούν να αποτελέσουν και αυτά πηγή βιοδραστικών ενώσεων καθώς παρατηρήθηκε ότι ήταν πλούσια σε τερπενοειδή.

Σημαντικό μέρος της έρευνας είναι και η μελέτη του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των παραπάνω αποβλήτων-δειγμάτων. Ο χειρισμός των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ξήρανσης, μπορεί να είναι κρίσιμος για την περιεκτήκοτητα των φαινολών. Για παράδειγμα, η ξήρανση των φύλλων στους 140οC (έναντι 70οC που δοκιμάστηκε) επηρέασε μάλλον θετικά την περιεκτικότητα σε TPC/ ελαιοευρωπαΐνη, ενώ τα τριτερπενικά οξέα δεν επηρεάστηκαν.

Το έργο OliveFeed αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, μελετώντας ολιστικά τον τρόπο παραγωγής εκχυλισμάτων από απόβλητα ελαιουργίας καθώς και τις ευεργετικές ιδιότητες της συμπερίληψης των εκχυλισμάτων στο σιτηρέσιο των ορνίθων, τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για το παραγόμενο προϊόν (αυγό και κρέας). 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ:

https://www.mdpi.com/2594326

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content