Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Tα αποτελέσματα του έργου είναι οικονομικά και εμπορικά αξιοποιήσιμα μια και θα αναπτυχθεί ένα νέο καινοτόμο προϊόν ζωοτροφής.

Ενδεικτικά με την υλοποίηση του έργου αναμένεται:

  • H ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμων για την επεξεργασία των αποβλήτων και των παραπροϊόντων της ελαιουργίας.
  • O καθορισμός προδιαγραφών για την επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών και οριοθέτηση των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών των ελαιουργικών αποβλήτων.
  • Ο καθορισμός της επίδρασης των καινοτόμων ζωοτροφών στην υγεία και την παραγωγικότητα των εκτρεφόμενων πτηνών αλλά και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων τους (κρέας και αυγά).
  • Παράλληλα θα φανεί η δυνατότητα βελτιστοποίησης της αποδοτικότητάς τους καθώς και τα πλεονεκτήματά τους έναντι άλλων χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών για την παρασκευή ζωοτροφών σε εμπορική κλίμακα.
Skip to content