Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

H οργανωμένη και συστηματική καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων που ολοκληρώνονται στο ΑΠΘ και η προβολή τους στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό μέσω μηνιαίου ηλεκτρονικού τεύχους, αποτελεί πλέον μία δράση που συνδράμει σημαντικά στη διάχυση των επιτευγμάτων των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου μας.

To τεύχος του Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα, την ερευνητική ομάδα που συνέβαλε στην εξαγωγή αυτών και τις σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Δείτε το απόσπασμα του Τεύχους για το OliveFeed!

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»

Skip to content