Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Σημαντικά αποτελέσματα για τη διατροφή των ορνίθων από το έργο Olivefeed

Το εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δημοσίευσε σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό (Antioxidants-MDPI) σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα που εξήχθησαν στα πλαίσια της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου OlivefeedΤ2ΕΔΚ-03891.  Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις υδατικού εκχυλίσματος, που προέκυψε από φύλλα ελιάς (δειγματοληψίες από τη περιοχή της Λακωνίας), όταν χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στη διατροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής κατεύθυνσης. Στην εργασία μελετώνται οι επιδράσεις του εκχυλίσματος στην ποιότητας κρέατος εστιάζοντας κυρίως στους αντιοξειδωτικούς παραμέτρους.

Πραγματοποιήθηκε πείραμα διάρκειας 42 ημερών όπου χορηγήθηκαν τέσσερες διαφορετικές διατροφικές επεμβάσεις σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής ηλικίας εκατό σαράντα οχτώ ημερών. Η αξιολόγηση των αντιοξειδωτικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκε από συγκεκριμένα σωματικά μέρη των ζώων (στήθος, μηρό και συκώτι). Η έρευνα καταλήγει ότι η συμπερίληψη 1% εκχυλίσματος φύλλων ελιάς στη διατροφή των ορνίθων μπορεί να μετριάσει την οξείδωση στο κρέας και ίσως να βελτιώσει και τη ποιότητα του.

Πλησιάζοντας στη λήξη του έργου Olivefeed ήδη έχουν αρχίσει να παράγονται χρήσιμα αποτελέσματα που ενισχύουν την επίτευξη των στόχων του έργου. Έπονται και άλλα σημαντικά αποτελέσματα τα οποία θα εστιάσουν στις αυγοπαραγωγές όρνιθες

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ:

https://www.mdpi.com/2076-3921/12/9/1723

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content