Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Εκχύλισμα από παραπροϊόντα ελαιουργίας ενισχύει την ποιότητα αυγού ορνιθίων

Οι ερευνητές του εργαστήριου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την υλοποίηση του έργου Olivefeed Τ2ΕΔΚ-03891, έχουν εξάγει πολύ σημαντικά συμπεράσματα για το όφελος των εκχυλισμάτων από παραπροϊόντα ελαιουργίας. Μέρος των ερευνητικών αποτελεσμάτων δημοσιεύτηκαν σε ειδική έκδοση έγκυρου επιστημονικού περιοδικού (MDPI).

Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης εκχυλίσματος φύλλων ελιάς όταν συμπληρώνεται σε διαφορετικές περιεκτικότητες στη διατροφή των ωοπαραγωγών ορνίθων. Μελετήθηκε η επίδραση του εκχυλίσματος στην ποιότητα του αυγού, στις αντιοξειδωτικές παραμέτρους του κρόκου αυγού, στην περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και στα παθολογικά χαρακτηριστικά του ήπατος.

Το πείραμα εφαρμόστηκε σε 96 ωοτόκες όρνιθες της φυλής ISA-Brown, οι οποίες κατανεμήθηκαν  σε 48 πειραματικά κλουβιά με 2 όρνιθες το κάθε κλουβί και τις χορηγήθηκαν 4 διαφορετικές διατροφικές επεμβάσεις. Σε κάθε κλουβί εφαρμόστηκαν 12 επαναλήψεις ανά διατροφική επέμβαση.Το πείραμα εφαρμόστηκε σε 96 ωοτόκες όρνιθες της φυλής ISA-Brown, οι οποίες κατανεμήθηκαν  σε 48 πειραματικά κλουβιά με 2 όρνιθες το κάθε κλουβί και τις χορηγήθηκαν 4 διαφορετικές διατροφικές επεμβάσεις. Σε κάθε κλουβί εφαρμόστηκαν 12 επαναλήψεις ανά διατροφική επέμβαση.

Η έρευνα καταλήγει ότι η συμπερίληψη 1% του εκχυλίσματος φύλλων ελιάς στη διατροφή των ορνίθων αυγοπαραγωγής  μπορεί να βελτιώσει σε πολλά επίπεδο το παραγόμενο προϊόν, όπως το πάχος και το βάρος του κελύφους και την περιεκτικότητα  των λιπαρών οξέων των κρόκων.Η έρευνα καταλήγει ότι η συμπερίληψη 1% του εκχυλίσματος φύλλων ελιάς στη διατροφή των ορνίθων αυγοπαραγωγής  μπορεί να βελτιώσει σε πολλά επίπεδο το παραγόμενο προϊόν, όπως το πάχος και το βάρος του κελύφους και την περιεκτικότητα  των λιπαρών οξέων των κρόκων.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ: MDPI

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content