Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο ολοκληρώθηκε και προστέθηκε στην εκπομπή OliveFeed Έρευνα και Πράξη, της θεματικής ενότητας CREATIVE PROJECTS του διαδικτυακού καναλιού oncamera.gr  Στο πλαίσιο του ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υλοποιείται, από τον Σεπτέμβριο 2021 το έργο OliveFeed. Το έργο έχει στόχο να αναπτύξει ένα νέο καινοτόμο τύπο ζωοτροφής για όρνιθες, με υψηλά διατροφικά χαρακτηριστικά, από παραπροϊόντα ελαιουργίας. Το έργο όχι μόνο αναπτύσσει ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό αγροδιατραφικό προϊόν αλλά ενισχύει τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών συνεπειών των αποβλήτων ελαιουργίας.

Σε μία σειρά 6 επεισοδίων θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για το έργο καθώς, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις εταιρείες που συμβάλλουν στη υλοποίησή του. 

Δείτε στο 3ο Επεισόδιο τη συμβολή των εταιριεών στο OliveFeed

Το έργο OliveFeed αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).


«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content