Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Mια ακόμα σημαντική προσθήκη στις εκπομπές του CREATIVE PROJECTS. Το διαδικτυακό κανάλι onCamera.gr δημιούργησε μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένα σε αυτό το πολυδιάστατο και σημαντικό ερευνητικό έργο.

Στο 4ο Επεισόδιο της εκπομπής ο κύριος Αρσένος Γεώργιος, καθηγητής ΑΠΘ παρουσίασε το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ ενώ ο κύριος Νενάδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ, το Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων. Δύο ζωντανά εργαστήρια του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη της έρευνας, μέσα από τη συμμετοχή τους σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα ενώ παρέχουν ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς το κοινό. Δείτε αναλυτικά τη συζήτηση!

Το έργο OliveFeed αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content