Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Νέο επεισόδιο της εκπομπής OliveFeed Project – Έρευνα και Πράξη!

Στο 5ο Επεισόδιο της εκπομπής Ο κύριος Κουρέτας Δημήτρης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσίασε το εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών ενώ ο κύριος Σταθόπουλος Παναγιώτης, Ε.Δ.Ι.Π στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, τον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων. Τα δύο εργαστήρια έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την υψηλού επιπέδου έρευνα με την επιχειρηματικότητα. Δείτε όλο το εύρος των δράσεων των εργαστηρίων στο επεισόδιο.

Το έργο OliveFeed αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content