Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Τελευταίο επεισόδιο εκπομπής OliveFeed Έρευνα και Πράξη!

Ολοκληρώθηκε η εκπομπή OliveFeed Έρευνα και Πράξη και προστέθηκε στη θεματική ενότητα CREATIVE PROJECTS του διαδικτυακού καναλιού oncamera.gr. Στο πλαίσιο του ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υλοποιείται, από τον Σεπτέμβριο 2021 το έργο OliveFeed. Το έργο έχει στόχο να αναπτύξει ένα νέο καινοτόμο τύπο ζωοτροφής για όρνιθες, με υψηλά διατροφικά χαρακτηριστικά, από παραπροϊόντα ελαιουργίας.

Στο τελευταίο επεισόδιο συνομιλούν συνεργάτες του επικεφαλής εταίρου του έργου AVMap GIS A.E., για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη βιωσιμότητα του έργου και μετά τη λήξη του. O κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, ανέφερε ότι κατάφερε να εντάξει το OliveFeed, ως επιτυχημένο case study κυκλικής οικονομίας, σε εκπαιδευτικό υλικό, για τις πράσινες δεξιότητες,  του δημόσιου ΙΕΚ Μουδανιών. Το εκπαιδευτικό υλικό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GREENLAND.

Σε μία σειρά 6 επεισοδίων θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για το έργο καθώς και τα ερευνητικά ιδρύματα και τις εταιρείες που συμβάλλουν στη υλοποίησή του. 

Δείτε το 6ο επεισόδιο για τη βιωσιμότητα του έργου OliveFeed:

Η βιωσιμότητα του έργου OliveFeed

Το έργο OliveFeed αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»

Skip to content