Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Olivefeed Έρευνα & Πράξη του oncamera.gr είναι διαθέσιμο!

Στα πλαίσια του ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υλοποιείται, από τον Σεπτέμβριο 2021 το έργο OliveFeed-Τ2ΕΚ-03891. Στο επεισόδιο μίλησαν o κύριος Σταθόπουλος Παναγιώτης, Ε.Δ.Ι.Π του Τομέα Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Κουρέτας Δημήτριος, καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών οργανισμών – Τοξικολογίας στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων ανέλυσαν τη συμβολή των εργαστηρίων στην υλοποίηση του έργου Olivefeed.

Το έργο OliveFeed αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content