Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα του έργου OliveFeed «O ρόλος και η σημασία των παραπροϊόντων ελιάς για τη ζωική παραγωγή» η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023. Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων ζωοτροφών από παραπροϊόντα ελαιουργίας και υλοποιείται από το Σεπτέμβριο 2021. Παρουσιάστηκαν, τα σημαντικά αποτελέσματα των μελετών για:

  • Τη χορήγηση εκχυλίσματος ελιάς στο σιτηρέσιο κρεοπαραγωγών και αυγοπαραγωγών ορνιθίων
  • Τη βιοδραστικότητα εκχυλίσματος ελιάς στην οξειδοαναγωγική κατάσταση ορνιθίων
  • Τη σύνθεση σιτηρεσίου ορνιθίων για αυγοπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή

Οι ομιλητές ήταν οι υψηλού επιπέδου ερευνητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Γεώργιος Αρσένος, Καθ. Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Στυλιανή Λιολιοπούλου, Κτηνίατρος – Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Ζωοτεχνίας), από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Μαρία Κούρτη, Μεταδιδάκτορας Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, Ζωή Σκαπέρδα, Μεταδιδάκτορας, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών) καθώς και εκπρόσωπος της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ (Γιώργος Πέτρογλου, Γεωπόνος, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας).

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»

Skip to content