Στοχοι-μεθοδολογια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
παραδοτεα
εξελιξεισ-νεα

Στα πλαίσια του ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υλοποιείται, από τον Σεπτέμβριο 2021 το έργο OliveFeed Τ2ΕΔΚ-03891.

Το διαδικτυακό κανάλι oncamera.gr δημιούργησε μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένες σε αυτό το πολυδιάστατο και σημαντικό ερευνητικό έργο. Στην εκπομπή μίλησαν εκπρόσωποι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο καθηγητής Κτηνιατρικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, κύριος Αρσένος Γεώργιος και ο Επίκουρος Καθηγητής, κύριος Νενάδης Νικόλαος από το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ανέλυσαν τη συμβολή των εργαστηρίων στην υλοποίηση του έργου Olivefeed.

Το έργο OliveFeed αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (AVMAP, ΒΙΟΖΩΚΑΤ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας) και 4 ερευνητικών φορέων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03891)»
Skip to content