Επεισόδιο 2: Η συμβολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Olivefeed
Επεισόδιο 1: Η συμβολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Olivefeed
Εκπομπές - Olivefeed Έρευνα και Πράξη
Ερωτηματολόγιο για τη μελέτη εφικτότητας
Ερωτηματολόγιο για τη μελέτη εφικτότητας
Ενότητα Εργασίας Παραδοτέο Υπεύθυνος Φορέας ΕΕ 1 Συλλογή και έλεγχος της σταθερότητας των παραπροϊόντων/αποβλήτων ελαιουργίας, με […]
Skip to content