Το έργο olivefeed στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Λιπών και Ελαίων
Tα αποτελέσματα του έργου είναι οικονομικά και εμπορικά αξιοποιήσιμα μια και θα αναπτυχθεί ένα νέο καινοτόμο […]
Πρώτες Δειγματοληψίες του έργου
Το ελαιόλαδο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας καθώς καλύπτει το 9% της αξίας αγροτικής παραγωγής […]
Skip to content