ΣΤΟΧΟΙ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΝΕΑ

νέα – ανακοινώσεις

Πρώτες Δειγματοληψίες του έργου
Το έργο olivefeed στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Λιπών και Ελαίων
Επεισόδιο 1: Η συμβολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Olivefeed
Επεισόδιο 2: Η συμβολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Olivefeed
Επεισόδιο 3: Η συμβολή των εταιρειών στο Olivefeed
Επεισόδιο 4: Ας γνωρίσουμε τα εργαστήρια του Α.Π.Θ.
Επεισόδιο 5: Ας γνωρίσουμε τα εργαστήρια του ΕΚΠΑ & του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σημαντικά αποτελέσματα για τη διατροφή των ορνίθων από το έργο Olivefeed
Σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας των αποβλήτων ελιάς
Skip to content